Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Новитети НСМ Сервис

Нема новитети

 

 


Вработување

Нема нови огласи

НСМ СЕРВИС-КЛИМА ДООЕЛ  е ориентирана првенствено кон  сервисирање на уреди за ладење, греење вентилација, индустриско ладење и системи за омекнување на вода.

Ние сме посветени кон тоа да со правилно одржување и сервисирање на гореспомената опрема го продолжиме нивниот век на користење.

Нашите сервисери поседуваат  сертификати за ракување со разладни флуиди(фреони) и  за  имплементација на мерки за енергетска ефикасност,

Имаме сертификат за сервисирање на опрема на производителот МИДЕА  а сервисираме и опрема од  други производители.